2017-12-08 Julfest

2017-12-08 Julfest med tal och musik av Brittmo Bernhardsson och Magnus Wassenius om ”Evert Taube och Italien”
Fotograf Martin Harrebek

Brittmo talar om Evert Taubes anknytning till Italien.
Magnus framför visor från Italien bl.a. Den glade bagaren från San Remo.
Vår ordförande utbringar en gemensam skål på julfesten.
Skååål!
Martins tallrik med delikatesser från den italienska buffén.