Julfest 2011

2011-12-02 Föredrag av Emin Tengström med efterföljande julfest
Fotograf Martin Harrebek
Föredragshållaren Emin Tengström presenteras av föreningens ordförande Francesco Petroselli.


Emin Tengström in action.

 

 


 

 

 

Uppmärksamma åhörare i föreläsningssalen.
Föreläsaren avtackas.
Gästerna låter sig väl smaka av den italienska buffén.
Full fart på konversationen vid borden.
Vinsterna i kvällens lotteri.
Saluti!