Program 1999


22 februari 1999: LORENZO ADAMI

Föredrag på italienska av fil.lic. Vera Wernhjelm från Stockholms universitet om drottning Kristinas sändebud i Stockholm, Lorenzo Adami, och en bevarad brevsamling som ger oss information om drottningens ekonomiska situation och hennes ställning i Rom.


24 mars 1999: SVENSKA INSTITUTET I ROM

Föredrag på svenska av universitetslektor Eva Wiberg från Lund om Svenska institutet i Rom: dess historik, utveckling och verksamhet. En lång serie unika diabilder förevisades också.


6 maj 1999: DARIO FÒ, UN ANNO DOPO IL PREMIO NOBEL

Föredrag på italienska av dott. Carlo Felicetti från Stockholm om fenomenet Dario Fò, uomo di spettacolo. I samband med föreläsningen lät Carlo oss ta del av några videoupptagningar från bl.a. Stadshuset och Börssalen i Stockholm.


5 oktober 1999: ARCHELOGIA DEL NORD-ITALIA. UN PATRIMONIO CULTURALE SCONOSCIUTO

Föredrag på italienska av dott. Roberto Grassi, geofysiker från Helsingborg, ursprungligen från Milano. Ett stort antal diabilder presenterades och bildade ramen för en arkeologisk rundtur på mindre kända stigar i Norditalien.


11 november 1999: ITALIENSKA SPRÅKET UNDER TUSEN ÅR

Föredrag på svenska av föreningens ordförande, universitetslektor Sven Ekblad. Vi fick följa italienskan från dess rötter i vulgärlatinet, över Placito Capuano från 960, 1300-talet och Dante, Bembo och Accademia della Crusca, fram till Manzoni och det nya Italien med dess dialektala splittring. Flera overhead-bilder visades.


15 december 1999: CAPRI – UTBLICKAR FRÅN VILLA SAN MICHELE

Helena Rylander, italienguidestipendiat och vice klubbmästare i vår styrelse, berättade om Capri och visade samtidigt en lång rad bilder. Utgångspunkt för föredraget var Axel Munthes Villa San Michele, varifrån vi guidades runt på ön och fick ta del av antika lämningar, blåa grottor, etruskiska trappor och genuin Capri-stämning. Efter ”dopp i havet” avslutade vi med Capri by night: restaurang och tarantella.