Styrelsen

Föreningens styrelse
Maria Sjögren (ordförande)
Jan Axenborg
Barbro Ellerbrock
Martin Harrebek
Gill Jonsson Falk
Jeanette Norman
Inger Paradi-Addison
Carl Brädde

Revisorer
Maria Bergendahl
Bo Gustavsson

Valberedning
Leif Stenson
Sven-Erik Pettersson

Föreningens styrelse träffas tre gånger per år.
Årsmötet sker i februari eller mars.
Revision av föreningens ekonomi sker innan årsmötet.
Föreningen har ca 140  medlemmar.
Nya medlemmar välkomnas!