2018-12-07 Julfest

2018-12-07 Julfesten inleddes med ett föredrag av föreningens ordförande Maria Sjögren med titeln ”Una montagna di libri” Ett berg av böcker”.
Fotograf Martin Harrebek

Hungriga medlemmar slänger sig över den italienska buffén.

Alla låter sig väl smaka.
Vår ordförande utbringar en gemensam skål.

Även i år fanns det ett lotteri med fina priser.
Några av de lyckliga vinnarna i lotteriet.