Kommande program

Svensk-italienska föreningen i Göteborg har fått en ny hemsida. Kommande program presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.


Välkommen till vår förening som fyller 95 år i år!

Medlemmar uppmanas att snarast betala in årsavgiften som är 250 kr och som sättes in på plusgirokonto 42 50 90 – 8. Inbetalningskort är bifogat med kallelsen till vårens program, som är utsänd med post.


Välkomna till vårens föredrag 2020!
Någon föranmälan behövs inte för att lyssna på föredraget
utan bara om man vill delta i det efterföljande samkvämet.
(Icke-medlemmar betalar 50 kronor per föredrag)


SOMMARHÄLSNING 2020

Vi i styrelsen hoppas att ni alla mår bra efter omständigheterna!

Inför hösten hade vi planerat årsmöte, flera föredrag och inte minst vår fest för att fira vår 95-årsdag. Den information vi har nu är att det kommer att ske distansundervisning på Universitetet även i höst – minst fram till den 31 oktober. Hur det blir sedan vet ingen idag. Detta gör att vi inte kan planera in några aktiviteter där vi möts fysiskt än så länge.

Enligt våra stadgar måste vi hålla vårt årsmöte, som egentligen skulle ägt rum den 19 mars. Vi planerar att hålla ett digitalt årsmöte i början av hösten i stället. För att kunna delta i ett sådant krävs en dator med internet eller en mobiltelefon. Dessutom krävs en mejladress. Några av er har redan lämnat en sådan men vi skulle behöva få från alla er medlemmar som inte har lämnat någon. Har mejladressen ändrats så behöver vi förstås den senaste. Det går bra att skicka ett mejl till vår sekreterare Gill med mejladressen gill.jonsson@telia.com. Kallelse med dokumentation kommer att skickas minst 14 dagar före mötet via mejl. Vi är väl medvetna om att alla inte har mejl men ett digitalt årsmöte är tyvärr enda möjligheten.

Så snart vi har någon ny information kommer sådan att finnas på vår hemsida och på Facebook.

Känner du någon medlem som inte har möjlighet att ta del av denna information så är vi tacksamma för om du informerar hen.

Vi önskar en bra sommar med mycket uteliv!

Styrelsen


OBS!  inställt! OBS!

Torsdagen den 19 mars, kl 17.45, på Humanisten, sal J309, Renströmsgatan 6

Kl 17.45      Årsmöte

Kl 18.15        Clas Håkan Thomasson: ” La dolce vita – barndomsbetraktelser från 60-talets Rom”

Clas Håkan Thomasson berättar om sin barndom i 60-talets Rom då hans pappa var föreståndare för Svenska Institutet i Rom.

Clas Håkan Thomasson har under många år undervisat i italienska, latin och grekiska på Schillerska gymnasiet, i italienska även på Göteborgs universitet.

Priset för lätt förtäring med vin är 120 kr. Bindande anmälan senast fredagen den 12 mars till Inger Paradi-Addison, tfn: 070–8235186 eller inger.paradi@bredband.net


OBS!  inställt! OBS!

Fredagen den 3 april, kl. 17.45, på Artisten, Fågelsången 1, sal C502

”Vårkonsert”

Vi får njuta av en vårkonsert med musik framförd av Beatrice Vanzo, Victoria Martinez och Giacomo Pinna, alla utbytesstudenter från Italien.

Priset för lätt förtäring med vin är 120 kr. Bindande anmälan senast fredagen den 27 mars till Inger Paradi-Addison, tfn: 070–8235186 eller inger.paradi@bredband.net

Respektera sista anmälningsdag!


B E N V E N U T I !


Ebba Atterbom var en pionjär i Svensk-italienska föreningen. En intressant beskrivning av henne kan läsas här.


Ulla Åkerström har skrivit en ny bok om ämnet italienskans historia vid Göteborgs universitet.  En sammanfattning av boken kan läsas här.