Kommande program

Svensk-italienska föreningen i Göteborg har fått en ny hemsida. Kommande program presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.


Välkommen till vår förening som fyller 95 år i år!

Medlemmar uppmanas att snarast betala in årsavgiften som är 250 kr och som sättes in på plusgirokonto 42 50 90 – 8. Inbetalningskort är bifogat med kallelsen till vårens program, som är utsänd med post. 


Välkomna till vårens föredrag 2020!
Någon föranmälan behövs inte för att lyssna på föredraget
utan bara om man vill delta i det efterföljande samkvämet.
(Icke-medlemmar betalar 50 kronor per föredrag)


OBS! Års- och medlemsmöte den 19 mars är inställt! OBS!
OBS! Vårkonserten på Artisten den 3 april är inställd! OBS!
 
På grund av smittorisken i samhället har regeringen beslutat att stänga alla högskolor. Detta gäller också Artisten. Vi hoppas kunna bjuda in till en konsert vid ett senare tillfälle.
 
Vi har ännu inte haft vårt årsmöte. Styrelsen hoppas kunna bjuda in till ett sådant före sommarsemestrarna. 
 
Kontakta gärna medlemmar som inte har tillgång till sociala media och följ vår hemsida där ny information kommer att finnas framöver.
 
Med hopp om att vi håller oss friska och krya!
Styrelsen

OBS!  inställt! OBS!

Torsdagen den 19 mars, kl 17.45, på Humanisten, sal J309, Renströmsgatan 6

 Kl 17.45      Årsmöte

 Kl 18.15        Clas Håkan Thomasson: ” La dolce vita – barndomsbetraktelser från 60-talets Rom”

Clas Håkan Thomasson berättar om sin barndom i 60-talets Rom då hans pappa var föreståndare för Svenska Institutet i Rom.

Clas Håkan Thomasson har under många år undervisat i italienska, latin och grekiska på Schillerska gymnasiet, i italienska även på Göteborgs universitet.

Priset för lätt förtäring med vin är 120 kr. Bindande anmälan senast fredagen den 12 mars till Inger Paradi-Addison, tfn: 070–8235186 eller inger.paradi@bredband.net


OBS!  inställt! OBS!

Fredagen den 3 april, kl. 17.45, på Artisten, Fågelsången 1, sal C502

”Vårkonsert”

Vi får njuta av en vårkonsert med musik framförd av Beatrice Vanzo, Victoria Martinez och Giacomo Pinna, alla utbytesstudenter från Italien.

Priset för lätt förtäring med vin är 120 kr. Bindande anmälan senast fredagen den 27 mars till Inger Paradi-Addison, tfn: 070–8235186 eller inger.paradi@bredband.net

Respektera sista anmälningsdag!


B E N V E N U T I !


Ebba Atterbom var en pionjär i Svensk-italienska föreningen. En intressant beskrivning av henne kan läsas här.


Ulla Åkerström har skrivit en ny bok om ämnet italienskans historia vid Göteborgs universitet.  En sammanfattning av boken kan läsas här.