Kommande program

Kommande program för Svensk-italienska föreningen i Göteborg presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.


Som tidigare meddelats har Francesco Petroselli avlidit. Han var under många år (i två omgångar) ordförande för vår förening. Förutom att han var en drivande kraft för att få intressanta föredragshållare till vår förening, så arrangerade han också resor till Italien, framför allt till området kring Viterbo. Många av oss medlemmar har varit med på dessa resor som inte enbart innehöll intressanta utflyktsmål utan också var kulinariskt givande. Francesco var filosofie doktor och docent samt universitetslektor i italienska. Han publicerade många recensioner, artiklar och böcker. Senaste boken var ett lexikon om dialekten i Blera: Vocabolario del dialetto di Blera. Detta är en länk till minnesord för Francesco från TusciaTimes.eu på italienska.

Vi vill också meddela att vår medlem Barbro Andersson, vår eminenta översättare av litteratur från italienska till svenska, har avlidit. Hon har bland annat översatt Umberto Ecos böcker. Detta är en länk till minnesord för Barbro från GP.


Välkommen till vårens sista aktivitet 2022!

Föredrag torsdagen den 7 april, kl. 17.45, på Humanisten, sal J309, Renströmsgatan 6

Clas Håkan Thomasson: ”La dolce vita – barndomsbetraktelser från 60-talets Rom”

Claes Håkan Thomasson berättar om sin barndom i 60-talets Rom då hans pappa var föreståndare för Svenska Institutet där.

Clas Håkan Thomasson har under många år undervisat i italienska, latin och grekiska på Schillerska gymnasiet, i italienska även på Göteborgs universitet.

Efter föredraget samlas vi för att inta landgång med två glas vin per person till priset av 150 kr. Bindande anmälan till denna senast fredag den 1 april till Inger Paradi-Addison, mobilnr 070-8235186 eller inger.paradi@bredband.net Betalning sker antingen kontant eller via vårt Swish-nummer som finns vid föreläsningssalen när du kommer.

OBSERVERA! Någon föranmälan behövs inte för att lyssna på föredraget utan bara om man vill delta i det efterföljande samkvämet. (Icke-medlemmar betalar 50 kr för föredraget.)


Medlemsavgift

Vi är tacksamma om du snarast betalar årets medlemsavgift genom att sätta in 250 kr på föreningens plusgirokonto 42 50 90 – 8. Ange Medlemsavg 2022 samt namn, adress och gärna mejladress. Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida www.svensk-italienska.se . Information kan också skickas via mejl. Känner du någon som inte använder sociala media så får du gärna sprida informationen vidare!


Vi kommer också att använda mejl för att kunna nå ut med information till er medlemmar vid snabba förändringar. Känner du någon medlem som inte använder sociala media så får du gärna sprida informationen vidare!


Hör följer några länkar till tidigare föredrag i föreningen under den pågående pandemin.

Fabio Giuliari: Una passeggiata in Lessinia

Luca Gendolavigna: Passeggiata nei Campi Flgrei


 

Ebba Atterbom var en pionjär i Svensk-italienska föreningen. En intressant beskrivning av henne kan läsas här.


Ulla Åkerström har skrivit en ny bok om ämnet italienskans historia vid Göteborgs universitet.  En sammanfattning av boken kan läsas här.