Kommande program

Kommande program för Svensk-italienska föreningen i Göteborg presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.


Inför hösten 2021

Vi i styrelsen hoppas att ni alla har haft en bra sommar!

Ännu är inte bekymren med vår pandemi över så därför är vår planering inför hösten inte helt säker. Vi hoppas ändå kunna träffas mot slutet av terminen och förhoppningsvis fira sammanslagen 95-årsfest och julfest tillsammans.

Som tidigare meddelats har Francesco Petroselli avlidit. Han var under många år (i två omgångar) ordförande för vår förening. Förutom att han var en drivande kraft för att få intressanta föredragshållare till vår förening, så arrangerade han också resor till Italien, framför allt till området kring Viterbo. Många av oss medlemmar har varit med på dessa resor som inte enbart innehöll intressanta utflyktsmål utan också var kulinariskt givande. Francesco var filosofie doktor och docent samt universitetslektor i italienska. Han publicerade många recensioner, artiklar och böcker. Senaste boken var ett lexikon om dialekten i Blera: Vocabolario del dialetto di Blera. Detta är en länk till minnesord för Francesco från TusciaTimes.eu på italienska.

Vi vill också meddela att vår medlem Barbro Andersson, vår eminenta översättare av litteratur från italienska till svenska, har avlidit. Hon har bland annat översatt Umberto Ecos böcker. Detta är en länk till minnesord för Barbro från GP.

Alla detaljer i programmet är inte klara men vi kan redan nu berätta att vi har ett föredrag via Zoom tisdagen den 19 oktober. Då kommer Roberta Colonna Dahlman att prata om La Puglia. Föredraget är på italienska.

Söndagen den 14 november, kl 14.00, har vi planerat ett biobesök.

Fredagen den 3 december har vi planerat att äntligen fira våra 95 år som förening kombinerat med julfest. (Enbart för medlemmar i föreningen.)

Mer information om dessa punkter kommer inom kort i programbladet och på Facebook.

Med förhoppning om att ses i höst!

Styrelsen


Vi kommer också att använda mejl för att kunna nå ut med information till er medlemmar vid snabba förändringar. Känner du någon medlem som inte använder sociala media så får du gärna sprida informationen vidare!


Ringraziamo di cuore tutti i soci per il loro sostegno, vi aspettiamo in Zoom e speriamo di rivederci di persona in autunno con un nuovo programma.


Hör följer några länkar till tidigare föredrag i föreningen under den pågående pandemin.

Fabio Giuliari: Una passeggiata in Lessinia

Luca Gendolavigna: Passeggiata nei Campi Flgrei


 

Ebba Atterbom var en pionjär i Svensk-italienska föreningen. En intressant beskrivning av henne kan läsas här.


Ulla Åkerström har skrivit en ny bok om ämnet italienskans historia vid Göteborgs universitet.  En sammanfattning av boken kan läsas här.