Kommande program

Svensk-italienska föreningen i Göteborg har fått en ny hemsida. Kommande program presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.  


Välkomna till höstens aktiviteter i Svensk-italienska föreningen!
(Icke-medlemmar betalar 50 kronor per föredrag)
Någon föranmälan behövs inte för att lyssna på föredragen utan bara om man vill delta i det efterföljande samkvämet.


Torsdagen den 15 november, kl 17.45, f.d. Arkeologen, sal T307, Olof Wijksgatan 6

Anna Blennow: ”Var ligger Arkadien? Utopi och idyll genom 2000 år”

Anna Blennow berättar om hur det antika grekiska landskapet Arkadien kommit att utvecklas till symbol för en litterär herde-idyll, och längs vägen också bytt hemvist till Italien där såväl Goethe som drottning Kristina figurerat i det arkadiska landskapet. Anna är docent och forskare i latin vid Göteborgs universitet.

Priset för lätt förtäring med vin är 100 kr. Bindande anmälan senast måndagen den  12 november till Inger Paradi-Addison, tfn: 070-8235186 eller inger.paradi@bredband.net


Fredagen den 7 december, kl. 17.45, f.d. Arkeologen, sal T302, Olof Wijksgatan 6

Ida Östenberg: ”The Walking Dead: Bland döda och levande på romerska begravningar”

Föredraget handlar om de avbildningar av de döda som visades under de romerska begravningarna. Skådespelare bar masker av den döde och anfäderna och man härmade deras gång och tal. Lovtal hölls till den avlidne och äldre släktingar. Genom att prisa de dödas utmärkelser, karriärer och gärningar utförda för statens bästa förmedlades bilder mellan generationerna av vad det innebar att vara romare.

Ida är docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet och forskare vid Kungliga Vitterhetsakademin.

Efter föredraget följer JULFEST med italiensk buffé. Kostnaden för medlemmar är 260 kronor (föreningen subventionerar resten).

Bindande anmälan (endast medlemmar) senast fredagen den 23 november sker genom att betala in 260 kronor på föreningens plusgiro: 42 50 90 – 8. Antalet möjliga deltagare är begränsat till 70 och vi kommer att prioritera ”gamla” medlemmar och i den ordning anmälan inkommer. Nytillkomna medlemmar (hösten 2018) således endast om det finns plats. Bekräfta din inbetalning till Inger.
Vegetarisk eller annan specialkost måste meddelas senast fredagen den 30 november till Inger Paradi-Addison, tfn: 070-8235186 eller inger.paradi@bredband.net

Respektera sista anmälningsdag!B E N V E N U T I !

                                                 


Julfesten 2017-12-08 föregicks av tal och musik av Brittmo Bernhardsson och Magnus Wassenius om ”Evert Taube och Italien”

Magnus sjunger och spelar Den glade bagaren i San Remo.