Kommande program

Kommande program för Svensk-italienska föreningen i Göteborg presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.


Sommarhälsning från styrelsen

Vi har den tråkiga uppgiften att meddela att vår förre ordförande Francesco Petroselli har avlidit. Begravningen ägde rum den 24 maj. Vår förening har skickat ett bidrag till Cancerfonden, enligt önskemål.

Vi kommer att skriva mer om Francesco och vad han betytt för föreningen längre fram.

Arbete är i gång vad gäller programpunkter för hösten. Det är fortfarande oklart om vi kan träffas eller inte, men vi hoppas och tror att vi åtminstone skall kunna ha en julfest/95-årsfest tillsammans.

Vi önskar en skön och stärkande sommar!

Styrelsen


Vi kommer också att använda mejl för att kunna nå ut med information till er medlemmar vid snabba förändringar. Känner du någon medlem som inte använder sociala media så får du gärna sprida informationen vidare!


Ringraziamo di cuore tutti i soci per il loro sostegno, vi aspettiamo in Zoom e speriamo di rivederci di persona in autunno con un nuovo programma.


Hör följer några länkar till tidigare föredrag i föreningen under den pågående pandemin.

Fabio Giuliari: Una passeggiata in Lessinia

Luca Gendolavigna: Passeggiata nei Campi Flgrei


 

Ebba Atterbom var en pionjär i Svensk-italienska föreningen. En intressant beskrivning av henne kan läsas här.


Ulla Åkerström har skrivit en ny bok om ämnet italienskans historia vid Göteborgs universitet.  En sammanfattning av boken kan läsas här.