Kommande program

Svensk-italienska föreningen i Göteborg har fått en ny hemsida. Vårens program presenteras här nedan. Övrig information om föreningen finnes under menyvalet Om Svensk-italienska föreningen.  


Välkomna till vårens föredrag (2018) och årsmöte!
(Icke-medlemmar betalar 50 kronor per föredrag)
Någon föranmälan behövs inte för att lyssna på föredraget utan bara om man vill delta i det efterföljande samkvämet.


Tisdagen 20 februari kl. 17.45, f.d. Arkeologen, sal 302, Olof Wijksgatan 6

Serena Sabatini: ” Il Mondo che cambia: L’introduzione della lana in Italia e in Europa all’alba del secondo millennio a.C.”

I början av andra årtusendet f.Kr. har vi tydliga arkeologiska bevis på att en ullproduktion börjar utvecklas i Italien och andra delar av den europeiska kontinenten. En komplex handel av ulltextil utvecklades snabbt, vilket föredraget kommer att belysa – ett mindre känt men spännande kapitel i Europas historia som Serena Sabatini ska förmedla.

Serena har en masterexamen i arkeologi från universitetet La Sapienza i Rom. Sedan 2012 är hon forskare vid Institutionen för Historiska Studier i Göteborg.

Föredraget är på italienska.    


Tisdagen 20 mars, f.d. Arkeologen, sal 302, Olof Wijksgatan 6

  • 17.45 Årsmöte
  • 18.30 Anna Gustavsson: ”Makarna Montelius och Italien”

 Oscar Montelius tillhörde den första generationen av professionella svenska arkeologer. I föredraget kommer Anna Gustavsson att berätta om de resor som han och hans hustru gjorde till italienska fastlandet samt öarna Sicilien och Sardinien för att samla in och kategorisera fynd som han behövde för sin forskning om förhistorien.

Anna har masterexamen i Antikens kultur och samhällsliv och är doktorand i arkeologi vid Göteborgs universitet.


Torsdagen 5 april, kl. 17.45 f.d. Arkeologen, sal 302, Olof Wijksgatan 6

Ola Sigurdson: ”Humor och renässans”

Enligt litteraturhistorikern Anna Fontes är Florens under renässansen ”skämtets huvudstad”. Det är lätt att instämma i när man ser den mångfald av uttryck för skämt och spratt som kännetecknar renässanslitteraturen. Men vad kännetecknar det florentinska sinnet för humor? Genom att spåra de olika representationerna av den florentinske målaren  Buonamico Buffalmacco (cirka 1290–1340) hos Boccaccio, Sacchetti, Ghiberti och Vasari kommer vi under Ola Sigurdsons ledning att komma dess egenart och betydelse in på livet.

Ola är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Han har tidigare givit ut böcker om systematisk teologi och politisk filosofi.


Efter varje föredrag följer samkväm med lätt förtäring och dryck till ett pris av 100 kronor. Bindande anmälan till Inger Paradi-Addison, tfn: 070-8235186 eller inger.paradi@bredband.net senast: fredagen 16 februari, torsdagen 15 mars respektive torsdagen 29 mars.

B E N V E N U T I !

                                                 


Julfesten 2017-12-08 föregicks av tal och musik av Brittmo Bernhardsson och Magnus Wassenius om ”Evert Taube och Italien”

Magnus sjunger och spelar Den glade bagaren i San Remo.