Program 2006


7 mars 2006: LA GRANDE GUERRA. MONUMENT, MINNE, MYT

Eva Nodin, fil.dr. i konstvetenskap och verksam som lektor vid Högskolan på Gotland, höll ett föredrag om italienska minnesmonument över de över en miljon italienska soldater som stupade under första världskriget. Till minne av dem, och som politisk/ideologisk manifestation, uppfördes under 20- och 30-talen en lång rad monument av varierande storlek och innebörd. Under föreläsningen visades också åtskilliga diabilder.


4 maj 2006: PAROLE ITALIANE NELLA LINGUA SVEDESE

På nytt fick vi lyssna på föredrag av Vera Nigrisoli Wärnhielm, fil.dr. i italienska vid Stockholms universitet år 2000 och numera verksam vid ”Istituto Italiano di Cultura” samt undervisar i italienska vid Högskolan Dalarna.


18 september 2006: ITALIEN – GAMMALT LAND – UNG DEMOKRATI

Vi fick lyssna till ett föredrag av ambassadör Harald Hamrin om politiska strömningar i det moderna Italien. Föredragshållaren är uppvuxen i Rom. Han är docent i statskunskap och från 1970 till 1993 var han verksam på DN som korrespondent i NY och Moskva. Harald Hamrin är knuten till UD som ambassadör och minister i Rom.


25 oktober 2006: UNA PASSEGGIATA PER LA FIRENZE MEDICEA

Vår förening hade bjudit in Sara Lanna att på italienska berätta om en rundvandring i Medicéernas Florens. Sara, som är född 1970 i Cagliari på Sardinien, har ett passionerat intresse för konst. Hon har studerat humaniora och undervisar sedan flera år i italienska och estetiska ämnen. Hon har även varit konstforskare på Island.


8 december 2006: IL MODERNO CINEMA ITALIANO

Vi avslutade höstens program med vår traditionella julfest till vilken vi hade engagerat dottor Carlo Felicetti som höll ett föredrag om den italienska filmen under senare decennier. Vi fick även tillfälle att se videoutdrag från några av de mer uppmärksammade filmerna. Carlo Felicetti, som har varit lektor vid Stockholms universitet, är bekant även från radio och TV.