Program 2010


18 februari 2010: VISNING AV ANTIKMUSÉETS SAMLINGAR

Maria Bruun-Lundgren är fil.dr i antikens kultur och samhällsliv. Samlingen av antika originalföremål belyser flera aspekter av de antika medelhavskulturerna, där framför allt Grekland, Italien och Cypern är representerade. Efter visningarna hade vi möjlighet att på egen hand gå runt på museet.


26 mars 2010: DIVINA COMMEDIA PÅ SVENSKA

Hur har översättarna lyckats med den smått omöjliga utmaningen att överföra Dantes odödliga mästerverk till en svensk språkform, som gör originalets innehåll och litterära kvaliteter rättvisa samtidigt som den blir njutbar på svenska? Det var frågor som belystes i föredraget av Christina Heldner, professor em., institutionen för språk och litteratur.


17 april 2010: BESÖK PÅ KONSTUTSTÄLLNINGEN RENÄSSANSMÅLNINGAR PÅ ERIKSBERG


18 oktober 2010: SORELLE D’ITALIA: I LIBRI DELLE GIOVANI SCRITTRICI ITALIANE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Laura Orsi berättade om några unga kvinnliga författare: Giulia Fazzi, Igiaba Scego, Patrizia Patelli, Marilù S. Manzini, Giulia Blasi och Michela Murgia. Föredraget hölls på italienska. Laura Orsi är bibliotekarie vid Italienska Kulturinstitutet i Stockholm.


2 november 2010: EN MUSIKRESA I 1770-TALETS ITALIEN

Jan Ling föreläste om den engelske organisten och musikläraren Charles Burney, som på 1760-talet fick idén att skriva en musikhistoria, vilken blev en av de första i sitt slag. 1770 begav han sig till ”musikens hemland” Italien. Vi fick följa honom i ord, musik och bild hur han tar sig över Alperna för att så småningom träffa dåtidens främsta musiker och sångare, bland tonsättarna Gluck, Hasse och den 14-årige Mozart, bland sångarna den berömde Farinelli. Jan Ling är professor em. och före detta rektor för Göteborgs universitet.


3 december 2010: VÅR RÖST I ROM

Titti Nylander, som varit ekots utrikespolitiska kommentator och mångårig korrespondent, berättade om sin tid som Radions korrespondent i Rom. Efter föredraget var det traditionsenlig julfest med italiensk buffé.