Program 2012


6 februari 2012: VI LÄNGTAR TILL ITALIEN

Rickard Åström vid pianot presenterade välkända melodier – från Volare till Va pensiero – och alla fick möjlighet att sjunga med efter egen förmåga. Rickard Åström är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och arbetar som pianist, kapellmästare och arrangör.


21 mars 2012: MODE, KVINNOR OCH SKÖNHET I 1400-TALETS KONST

Elisabetta Gnìgnera talade på italienska dels om mode, dels om håruppsättningar. Genom talrika bildexempel ur konstverk från renässansen visade hon hur den kvinnliga skönheten konsekvent använts som förförings- och maktmedel vid italienska hov och vid kyrkan i Rom. Olika slags kvinnor – helgon, jungfrur, kurtisaner, mödrar – förkroppsligar olika estetiska ideal. Elisabetta Gnìgnera bor i den lilla staden San Martino norr om Rom och forskar om kvinnomode och konsthistoria. Elisabetta är författare till monografin: I soperchi ornamenti. Copricapi e acconciature feminile nell’Italia del Quattrocento. Protagon editori toscani, 2010. Läs en intervju med henne på nätet: Noi, la Storia ed Elisabetta Gnìgnera. Fler bilder från föredraget kan hittas här.


27 april 2012: DANTE ALIGHIERI – PELLEGRINO DELL’ANIMA

Mario Ognissanti föreläste på italienska och illustrerade med bilder. Efter att ha gått vilse i en mörk skog påbörjar Dante Alighieri sin andliga resa för att ”befria den saliga själen från det världsliga livets korruption och mot den eviga fröjdens frihet”. Genom att konfronteras med alla beteenden som strider mot hans egna samvetes normer, når han fram till Paradisets glädje. Mario Ognissanti är biträdande rektor vid Sankta Elisabets folkhögskola i Göteborg.


3 oktober 2012: DANTE OCH ISLAM

Jan Retsö föreäste om Dante och islam. I Divina Commedia visar beskrivningen av Inferno och Paradiso tydliga analogier med Mohammeds resa såsom den återges i arabiska texter. Kunde Dante arabiska eller har han kunnat läsa om resan genom latinska översättningar?

Dantes Divina Commedia har ofta setts som det förnämsta av alla kristna diktverk. Det har sagts att man egentligen måste vara katolik för att förstå och uppskatta det helt och fullt. Mot detta kan resas en rad invändningar. Dikten beskriver ju en resa hinsides där diktaren får skåda helvete och himmel och det som däremellan är. Föregångare till detta finns förvisso i kristen tradition. Men 1919 påpekade en spansk orientalist, Asín Palacios att det fanns en rad paralleller till denna litterära form i arabisk-islamisk litteratur och hans slutsats var att Dante inte bara var inspirerad av dessa men också haft en direkt arabisk förlaga. En väldig fejd mellan forskare följde där inte bara sakargument framfördes utan också mera ideologiskt betonade argument för och mot, det senare icke minst av katolska forskare. Debatten har fortsatt till idag och nya spännande rön har gjorts som ställt Asíns tes i ett nytt ljus. Föredraget orienterade om denna spännande forskning. Jan Retsö är professor i arabiska vid Göteborgs universitet.


7 november 2012: FURSTEN AV NICOLÒ MACHIAVELLI

Paul Enoksson föreäste om Niccolò Machiavelli. Var han machiavellisk eller ger hans liv, hans verk och hans personliga förhållanden en annan bild av honom? Paul Enoksson är docent i oftalmologi och har varit överläkare vid Södersjukhuset. Hans starka intresse för Italien och framför allt Renässansens Italien har resulterat i en rad priser, bl.a. i Italien, för lysande översättningar.


7 december 2012: ATT ARBETA SOM AUKTORISERAD ÖVERSÄTTARE FRÅN ITALIENSKA TILL SVENSKA

Sven Ekblad föreläste om vad som krävs, och hur man som facköversättare arbetar, för att överleva på en hård marknad. Sven Ekblad är fil.dr och f.d. universitetslektor i italienska vid Göteborgs universitet. Efter föredraget följde en uppskattad julfest.