Program 2014


3 februari 2014: VIVALDI – ”IL PRETE ROSSO”

Magnus Wassenius illustrerade i ord och toner Vivaldis liv i 1700-talets Venedig. Vivaldi var mest känd som upphovsman till Le quattro stagioni, men var mycket produktiv med ett stort antal operor, sonater, konserter, symfonier m.m. Musikern Wassenius framförde några exempel på fiol. Föredraget hölls på svenska.


11 mars 2014: INNAN ROM BLEV ROM – OM DEN TIDIGA SPRÅKFLORAN I DET FORNA ITALIEN

Karin Westin Tikkanen forskar om tidiga språk på den appeninska halvön, från tiden innan romarriket bredde ut sig och latinet blev det stora maktspråket. Forskningen berör såväl den rent lingvistiska sidan, som arkeologiska och historiska uttryck. Karin W. Tikkanen är fil.dr i latin, Göteborgs universitet. Föredraget hölls på svenska.


11 april 2014: IL SIGNIFICATO DI ALCUNI GESTI IN ITALIA

 Gestikulerande anses vara ett karakteristiskt drag hos italienare. Maria Graziano presenterade en video med några vanliga gester och illustrerade deras betydelser. Maria Graziano är fil.dr i italienska vid Lunds universitet. Föredraget hölls på italienska.
 .


9 oktober 2014: EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP: DETSAMMA FÖR ANTIKENS ROMARE SOM FÖR OSS?

Gunhild Vidéns föredrag innehöll tankar och reflektioner kring likheterna och skillnaderna mellan dagens kroppsfixerade samhälle och föreställningarna om kropp och själ i den romerska antiken. Det bygde på ett pågående forskningsprojekt om romarnas förhållande till kroppen. Gunhild Vidén är professor i latin vid Göteborgs universitet.
 .


11 november  2014: UN GIRO D’ITALIA IN GIALLO

Maria Sjögren presenterade några italienska städer genom aktuella deckare och pratade om deckare som litterärt fenomen. Maria Sjögren är universitetsadjunkt och har undervisat i italienska och franska vid Göteborgs universitet. Hon kommer ursprungligen från Verona. Föredraget hölls på italienska.
 .


5 december 2014: EX ORIENTE LUX, EX OCCIDENTE DUX. GREKER, KARTAGER OCH ROMARE I KONTAKT OCH KONFRONTATION

Sven-Tage Teodorssons föredrag handlade om den mycket viktiga roll, som den grekiska kolonisationen i Syditalien och på Sicilien (ca 750- 550 f.Kr.) spelade för utvecklingen på den italiska halvön. Kulturellt var den förutsättningen för Roms utveckling; och politiskt kan den ha varit avgörande för vilken stat, Rom eller Karthago, som kom att segra i maktkampen.