Program 2018

20 februari 2018:  IL MONDO CHE CAMBIA: L’INTRODUZIONE DELLA LANA IN ITALIA E IN EUROPA ALL’ALBA DEL SECONDO MILLENNIO A.C.

Serena Sabatini berättade om hur ullproduktion börjar utvecklas i Italien och andra delar av den europeiska kontinenten. I början av andra årtusendet f.Kr. har vi tydliga arkeologiska bevis på detta. En komplex handel av ulltextil utvecklades snabbt, vilket föredraget belyste – ett mindre känt men spännande kapitel i Europas historia.

Serena har en masterexamen i arkeologi från universitetet La Sapienza i Rom. Sedan 2012 är hon forskare vid Institutionen för Historiska Studier i Göteborg. Föredraget var på italienska.   

 


20 mars 2018:  MAKARNA MONTELIUS OCH ITALIEN

Anna Gustavsson talade om makarna Montelius. Oscar Montelius tillhörde den första generationen av professionella svenska arkeologer. I föredraget berättade Anna Gustavsson om de resor som han och hans hustru gjorde till italienska fastlandet samt öarna Sicilien och Sardinien för att samla in och kategorisera fynd som han behövde för sin forskning om förhistorien.

Anna har masterexamen i Antikens kultur och samhällsliv och är doktorand i arkeologi vid Göteborgs universitet.

Dagens föredragshållare Anna Gustavsson.

Föreningens ordförande med fru Inga avtackas efter lång och trogen tjänst.
Föreningens avgående ordförande utbringar en skål.

5 april 2018:  HUMOR OCH RENÄSSANS

Ola Sigurdson talade om humorn under renässansen. Enligt litteraturhistorikern Anna Fontes är Florens under renässansen ”skämtets huvudstad”. Det är lätt att instämma i när man ser den mångfald av uttryck för skämt och spratt som kännetecknar renässanslitteraturen. Men vad kännetecknar det florentinska sinnet för humor? Genom att spåra de olika representationerna av den florentinske målaren  Buonamico Buffalmacco (cirka 1290–1340) hos Boccaccio, Sacchetti, Ghiberti och Vasari kom vi dess egenart och betydelse in på livet.

Ola är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Han har tidigare givit ut böcker om systematisk teologi och politisk filosofi.


4 oktober 2018:  RICORDANDO LA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ATTRAVERSO GLI ARTISTI

Maria Sjögren blickade tillbaka på det första världskriget genom musik, poesi och konst.
Maria har undervisat i italienska och franska vid Göteborgs universitet.
Föredraget hölls på italienska.

Före föredraget hölls ett extra årsmöte där Maria Sjögren valdes till ny ordförande i föreningen.

Maria hälsas välkommen som ordförande i föreningen av Gill Jonsson Falk


15 november 2018:  VAR LIGGER ARKADIEN? UTOPI OCH IDYLL GENOM 2000 ÅR

Anna Blennow berättade om hur det antika grekiska landskapet Arkadien kommit att utvecklas till symbol för en litterär herde-idyll, och längs vägen också bytt hemvist till Italien där såväl Goethe som drottning Kristina figurerat i det arkadiska landskapet.

Anna är docent och forskare i latin vid Göteborgs universitet.

.
.

7 december 2018:  UNA MONTAGNA DI LIBRI – ETT BERG AV BÖCKER

Föreningens nyvalda ordförande Maria Sjögren fick rycka in med kort varsel på grund av ett sent återbud. Föredraget började med en kort redovisning av klassikerna varefter följde en beskrivning av hur sambandet mellan människan och naturen har utvecklats i modern litteratur. Hon fokuserade mest på  nya unga italienska författare och hur deras berättelser gör  berg, träd, vatten, blommor, djur – alltså naturen – levande.

Maria har undervisat i italienska och franska vid Göteborgs universitet.

Efter föredraget följde föreningens traditionella julfest.

.
.